Assessmentbureaus

Op deze pagina vindt u een lijst met bureaus die gespecialiseerd in assessments voor het onderwijs. Een assessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en wordt vaak uitbesteed aan gespecialiseerde adviesbureaus.
Assessments bestaan doorgaans uit verschillende testen, simulaties of rollenspelen. Een intelligentie- en een persoonlijkheidstest maken meestal ook deel uit van het programma. Daarnaast bestaan specifieke groepsvaardigheidstesten en werksimulaties. Soms vinden ook gesprekken plaats met een psycholoog. Op deze manier kan men een beeld vormen van de werkhouding, intelligentie, persoonlijkheid en ontwikkelmogelijkheden en stressbestendigheid van de kandidaat.

Gunaconsult

De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraar. De competentiethermometer geeft inzicht in die kwaliteit. Dit instrument is een unieke assessmentmethode dat een objectief beeld geeft van de ontwikkelingsmogelijkheden van leraren. Het assessment bestaat uit observaties op de werkplek, een interview en diverse testen. Binnen een dag heeft de opdrachtgever een rapport waarin naast verslaglegging ook ontwikkeltips staan vermeld.

Naast het uitgebreide assessment is er ook een verkorte versie beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gunaconsult(Peter Mensink) info@gunaconsult.nl of 06 51 86 3760.

SLIM assessments

 

Algemene beschrijving

SLIM assessments is een onafhankelijk assessmentbureau dat zowel de kandidaat als de organisatie ondersteunt in het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijkheden van de betreffende kandidaat in het kader van in-, door- en uitstroom. Hierbij ligt de focus op het achterhalen van wat iemand WEL kan (talentbenadering) en in mindere mate op wat iemand NIET kan (deficiëntiemethode). Dit vanuit de filosofie dat mensen succesvol zijn wanneer zij doen wat bij hun kwaliteiten past. Met een zorgvuldige, klantgerichte werkwijze en de inzet van innovatieve en betrouwbare (online) test- en assessment instrumenten, garandeert SLIM assessments dat u binnen enkele dagen (vaak nog sneller) beschikt over een betrouwbare, betaalbare beantwoording van uw vraag en een praktisch toepasbaar advies.

Meer info

De Competentie Thermometer BV

 

Algemene beschrijving

De Competentie Thermometer BV is een landelijk opererend assessmentbureau dat mensen opleidt tot gecertificeerd assessor én dat assessments afneemt in het po, vo en mbo. De Competentie Thermometer is dé toonaangevende methode om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van professionals in het onderwijs. Het is een uniek instrument gericht op de dagelijkse praktijk en de ontwikkeling van talent.

Meer info